Jako żywe filtry do naszego stawu mogą posłużyć również słodkowodne małże, np.: szczeżuja wielka i skójka malarska. Małże są również nieodzowne przy rozmnażaniu różanek. Albowiem samica różanki składa jaja w otworze oddechowym małża. Potem samiec różanki wypuszcza nasienie w pobliżu małża. A ten zasysa wodę wraz z nasieniem i dochodzi do zapłodnienia rybiej ikry we wnętrzu małża. Czy małż ma coś z tej współpracy? Oczywiście, jego własne larwy przyczepiają się do narybku i wraz z nim przenoszą się w różne strony. Komfort małżom sprawia odpowiednie hodowanie, mianowicie najlepiej małże trzymać na dnie stawu w płaskich miseczkach.