Teoretycznie do wyliczenia długości strumienia w zależności od wielkości stawu można skorzystać z istniejących wzorów.

Pod uwagę trzeba jednak koniecznie wziąć także inne ważne wskaźniki: rodzaj i bieg strumienia oraz ukształtowanie powierzchni ogrodu.

Czynność tę najlepiej pozostawić ekspertom.