Nieustannie należy kontrolować równowagę biologiczną w wodzie. Zakłócić ją mogą: obumierające fragmenty roślin; opadłe liście, a wraz z nimi fosforany, amoniak i azotany; odchody rybie i karma.

Obumierające mikroorganizmy zużywają dużo tlenu, w konsekwencji może to, przy braku ciągłego nadzoru, prowadzić do obumierania stawu.