Skorupiaki te oraz larwy muchówek stanowią pokarm dla ryb w stawie, a kiedyś też służyły akwarystom za pokarm dla ryb ozdobnych. W stawie ogrodowym są niezbędne, ponieważ filtrują wodę zjadając najdrobniejsze mikroorganizmy, bakterie oraz glony.

W dogodnych warunkach wodnych wioślarki prężnie się rozmnażają. I wówczas w stawie przeważają osobniki żeńskie, a gdy warunki życia się pogarszają lub gdy po prostu woda w stawie zaczyna wysychać, wtedy pojawiają się osobniki płci męskiej. Dochodzi do zapłodnienia i samice składają tzw. jaja zimowe, bardzo wytrzymałe i potrafiące przetrwać przejściowy brak wody w stawie.

Należy pamiętać jednak, że wioślarki można wpuścić do stawu, który ma co najmniej trzy miesiące. Gdyby wioślarki zostały wpuszczone do świeżo założonego stawu, wypełnionego zimną wodociągową wodą, od razu by wyginęły.