Twardość wody to zawartość związków wapnia, magnezu, sodu i potasu. Twardość ogólna (TwO) pokazuje zawartość całkowitą soli wapnia i magnezu, natomiast zawartość wodorowęglanów i węglanów – twardość węglanowa (TwW).

Odpowiednia twardość wody zapewnia optymalne warunki potrzebne do rozmnażania ryb i roślin, zapewniając im esencjonalne makroelementy, wapń i magnez.

Optymalna twardość wody w zbiorniku oscyluje pomiędzy 10 a 20°dH.