Twardość węglanowa wody (KH) określa tymczasową twardość wody (wodorowęglany wapnia i magnezu).

W oczkach wodnych i stawach kąpielowych twardość węglanowa powinna być w przedziale 5˚dH–8˚dH, wówczas powinniśmy uniknąć silnych wahań pH po wprowadzeniu do niej zasad bądź kwasów.

Do pomiaru twardości węglanowej służą testy KH, sprawdzające poziom wodorowęglanu (kwaśny węglan).