STREFA WODY PŁYTKIEJ – to strefa, w której nie ma już tak wielu roślin. Można spotkać czasem rozpław sercowaty lub wysoko rosnący łączeń baldaszkowaty.

STREFA GRZEBIENIA BIAŁEGO – inaczej strefa lilii wodnych, która składa się z czterech różnych głębokości, ponieważ rośliny te są bardzo wymagające.

Przykładowo, grzybienie karłowate rosną i zimują na głębokości 30 centymetrów, z kolei inne występują na głębokości nawet 80 centymetrów.

STREFA WODY GŁĘBOKIEJ – porasta grzybieniem białym oraz roślinami swobodnie pływającymi i zanurzonymi. To w tej strefie gromadzą się największe rezerwy tlenu, niezbędnego do życia.