Rośliny wodne to szeroka kategoria, łączy w sobie rośliny o różnej budowie, fizjologii i środowisku życia. O podziale w tej kategorii decydują: głębokość wody, potrzebna do właściwego wzrostu, oraz ich zapotrzebowanie na wilgoć.

W botanice dzieli się je na: helofity, czyli te, które w większym lub mniejszym stopniu występują na brzegach stawów, oraz hydrofity, wśród których wyróżniamy przytwierdzone do dna, z liśćmi pływającymi lub całkowicie zanurzone, a także swobodnie pływające.