Przyczyną dziurek na pływających liściach lilii wodnych są larwy szarynki grzybieniówki, które zerują od dołu, a pozostawiają jedynie nerwy liści. Chrząszcze również uszkadzają liście. Chrząszcze z rodziny stonkowatych, np.: Donacia i Plateumaris używają liści jako schronienia dla swoich larw.
Faktem jest, że chrząszcze i ich larwy są pożywieniem ryb i ptaków. Dlatego nie należy stosować środków owadobójczych, gdyż zaszkodzą nie tylko roślinom, ale i rybom w stawie.