Przez ponad pół roku w miesiącach wiosennych, letnich i jesiennych obserwować możemy następujące gatunki: krętaki pospolite, pluskwiaki wodne, które dzielimy na płoszczycowate, nartnikowate, wioślakowate i pluskolcowate.  Najczęściej występującym przedstawicielem nartnikowatych jest nartnik duży, który dzięki wodoodpornemu owłosieniu na nogach i napięciu powierzchniowego wody nie opada na dno, tylko zgrabnie po niej się ślizga. Popularne są również przedstawiciele pluskolcowatych, które będąc podwodnymi drapieżnikami żywią się larwami komarów.