Wirus z gatunku Herpesviridae wywołuje ospę karpi. Objawia się ona w postaci opryszczki, białych lub różowych zgrubień wokół pyska, na płetwach piersiowych, a w końcu na skórze. Chorują zazwyczaj ryby osłabione, których warunki bytowe uległy pogorszeniu. Zazwyczaj wiosną, kiedy zmienia się temperatura i parametry chemiczne wody, karpie zapadają na ospę. Aby ryby wyzdrowiały, trzeba stworzyć im ponownie korzystne warunki chowu i środowiskowe. Te osobniki, które mają już rozległe i ekspansywne zmiany, trzeba eliminować ze stawu. Wirus ospy pozostaje w stanie utajonym, do momentu pogorszenia warunków i osłabienia ryb, wówczas ponownie może wybuchnąć epidemia.