Wysokość strumienia, jaką można uzyskać po podłączeniu konkretnej pompy, jest obliczona i podana na opakowaniu każdej zakupionejdyszy.

W niektórych specjalistycznych sklepach są zainstalowane różne rodzaje dyszy, aby kupujący mogli zapoznać się dokładnie z różnicami pomiędzy konkretnymi urządzeniami.

Wysokość strumienia dysz
Dysza Wydajność pompy
8000 l/h 6000 l/h 5000 l/h
Mała kaskada 310 cm 300 cm 200 cm
Duża kaskada 380 cm 225 cm 180 cm
Spieniacz 100 cm 75 cm 50 cm