W listopadzie ponownie sprawdzamy jakość wody. Kontrolujemy stan brzegów i materiału uszczelniającego. Aby zapobiec zamarzaniu wody, można umieścić pływak i napowietrzacz, co jest ważne, kiedy ryby zimują w stawie. Zbiorniki na deszczówkę trzeba opróżnić, w przeciwnym razie zamarzną i popękają.

Trzeba zadbać o wymianę gazową, jeśli lód sięga dna stawu albo pod lodem pojawiają się pęcherzyki powietrza. Wtedy najlepiej jest roztopić lód gorącą wodą albo silnym strumieniem wody skierowanym w jedno miejsce. Potem trzeba wybrać kilka wiader wody ze stawu i pod lodem powstanie warstwa powietrza. Zapewni ona na kilka dni odpowiednią wymianę gazową.

W przypadku koi można zainstalować grzałkę elektryczną – zgodnie z instrukcją.