Glony zakwitają, gdy jest nadmiar azotanów w wodzie, ale również w świeżo założonych stawach. Woda zabarwia się wówczas na zielono i mętnieje. Czasem jak nawóz działa woda deszczowa, która zawiera liczne substancje mineralne.

Bywa, że w nowo założonym zbiorniku w trakcie rozrostu roślinności rośliny pobiorą nadmiar składników mineralnych i glony znikną same.

Jeśli glony pojawią się w starszym zbiorniku, wówczas trzeba je wybierać grabiami. W ciepłe dni, by ograniczyć ich rozwój, można dolać zimnej wody.

Staw można obsadzić roślinami bagiennymi i podwodnymi. Tlen do stawu dostarczy również natleniacz.