Najważniejsze jest przeniesienie ryb z zimowej kwatery. Dopiero gdy temperatura wody będzie wynosić powyżej 15oC można wpuścić ponownie ryby. Ponadto należy wykonać następujące prace: prześwietlić zbędne rośliny, grzybienie w koszach postawić wyżej i nawieźć kulkami nawozowymi. Oczywiście zawsze sprawdzamy też ścieżki wokół stawu, czy nie zostały uszkodzone mrozem. Z powierzchni wody odławiamy również glony, które następnie trzeba pozostawić na folii blisko stawu. Po około 3-4 dniach drobne owady wyjdą z nich i schronią się w wodzie.