Po założeniu stawu, możemy go zarybić ozdobnymi gatunkami. Zanim zaczniemy karmić ryby, należy odczekać jeden dzień. Albowiem dopiero co wpuszczone ryby muszą się przyzwyczaić do nowego otoczenia. A zdrowe osobniki reagują bardzo ostrożnie i są płochliwe. Dlatego podczas karmienia należy zachowywać się spokojnie, żeby nie przestraszyć ryb. Karmienie należy zacząć przy temperaturze wody ponad 12oC. Na początku podajemy małe dawki pokarmu. Po czym zwiększamy ilość pokarmu proporcjonalnie do zjadanych dawek. Zawsze jednak dajemy tylko tyle, ile ryby są w stanie zjeść od razu.

Apetyt ryb zależy od temperatury wody, więc nie dziwmy się w czasie deszczowej czy chłodnej pogody jedzą więcej. Najwięcej jedzą przy temperaturze wody 18-25oC. Najmniej jedzą przy temperaturze wody 26oC i wyżej. Natomiast przy temperaturze poniżej 10oC przemiana materii u ryb zwalnia i ryby rozpoczynają zimowy spoczynek.

Pamiętajmy, że obecnie istnieją wysokowartościowe pokarmy dla ryb gotowe do nabycia w sklepach specjalistycznych takich jak nasz i taki właśnie pokarm najlepiej smakuje poszczególnym gatunkom ryb. Dzięki tym pokarmom wyeliminowano choroby powodowane złą dieta ryb oczkowych i stawowych.