Na moc pompy wpływa wysokość kamienia. Dla optymalnego obrazu wody kamień powinien być oblewany w całości, a nie częściowo. Wówczas na 1 cm wysokości kamienia przypada 60 litrów wody.

Należy jednak pamiętać, że jeśli kamień ma mniejszą wysokość niż szerokość, to wówczas w obliczeniach uwzględniamy szerokość.

Jeśli zaś źródełko składa się z więcej niż jednego kamienia, to sumujemy wysokości wszystkich kamieni. Kwestię rozdzielenia wody rozwiązujemy, stosując wąż z regulowanym rozdzielaczem ciśnienia, bez którego z najwyższego kamienia płynęłoby za mało wody, a z najniższego – za dużo.