Krok pierwszy

Usypujemy żwirowy fundament grubości około 20 cm. Wyrównujemy go i stawiamy na nim misę z tworzywa sztucznego.

Krok drugi

Z obu stron misy wykonujemy betonowy podkład. Do tego celu wykorzystujemy betonowe płyty. Dostępne są na przykład o wymiarach 100x30x5 cm.

Krok trzeci

Na zbiornik nakładamy metalową kratę, której końce wpuszczamy w betonowy fundament.

Krok czwarty

Gdy fundament już się zwiąże, w metalowej kracie wycinamy otwór, aby można było zamontować pompę.

Krok piąty

Montujemy pompę w zbiorniku i łączymy ją z wężem.