Odsysacz szlamu wysysa szlam bezpośrednio z dna stawu i pochłania cząsteczki zanieczyszczeń.

Szlam (gruba warstwa spadających liści i obumarłych szczątków roślin, zbierająca się na dnie) i wszystko, co wyssie dysza, trafia do pojemnika, w którym są utylizowane. Zassana wraz ze szlamem woda jest zanieczyszczona i pełna bakterii, dlatego nie może wrócić do stawu.

Z urządzenia tego najlepiej korzystać w przypadku dużego zanieczyszczenia, ponieważ wraz ze szlamem do odsysacza dostają się również małe rybki i inne organizmy.

Skimmer to urządzenie oczyszczające powierzchnię wody. Za pomocą pompy transportuje liście i pyłki do wbudowanego filtra. Na rynku są skimmery z funkcją napowietrzania oraz umożliwiające automatyczne ustawienie względem poziomu wody.

Siatka ochronna doskonale sprawdzi się w okresie jesiennym. Skimmer nie nadąży ze zbieraniem liści. Siatka rozciągnięta nad stawem wyłapie opadające liście. Można ją następnie zdjąć.

Przewietrzacz dba, by na powierzchni zbiornika nie było lodu. Dzięki temu nawet zimą możliwa jest wymiana gazowa między wodą i powietrzem niezbędna dla zimujących w wodzie zwierząt i roślin.

Natleniacz, spotykany w zbiornikach z dużą liczbą ryb, a małą roślin. To ceramiczny pojemnik wypełniony wodą wzbogaconą w tlen.