Zintegrowanie strumienia

Home/Poradnik/Zintegrowanie strumienia
Owisk

Zintegrowanie strumienia – ilość wody

Woda w strumieniu przy stawie ogrodowym jest w ciągłym obiegu: pobierana ze stawu, wraca do niego z powrotem. W przypadku gdy strumień ma niecki lub zatocza, w których woda może się zatrzymać...

Budowa strumienia – zaznaczenie biegu

Standardowo, jak przy innych pracach, przebieg strumienia na początku dobrze jest zaznaczyć wężem ogrodowym. Następnie zaznaczamy punkty, w których umieścimy progi spiętrzające oraz te, w których strumień będzie szerszy...

Budowa strumienia – zabezpieczenia

Jeśli do budowy strumienia wykorzystaliśmy skarpę powstałą w wyniku wykopania pod staw ziemi, to powinniśmy wziąć pod uwagę, że w przypadku częstego chodzenia w pobliżu strumienia może dojść osuwania ziemi, w wyniku...

Zintegrowanie strumienia – pochyłości

Pochyłość, po której płynie strumień, jest zależna od jego długości. Im dłuższy strumień, tym pochyłość może być większa. Przy zbyt dużej pochyłości terenu, po którym płynie strumień, może się zdarzyć...

Zintegrowanie strumienia – długość strumienia

Teoretycznie do wyliczenia długości strumienia w zależności od wielkości stawu można skorzystać z istniejących wzorów. Pod uwagę trzeba jednak koniecznie wziąć także inne ważne wskaźniki...

Przekształcenie stawu – ogólnie

Wszystko ewoluuje… Podobnie jest z wiedzą i techniką dotyczącą zakładania i utrzymania stawów i oczek wodnych. Przekształcenia lub reorganizacja zbiornika mogą prowadzić do optymalizacji całego założenia albo upiększyć je...

Wybór miejsca na strumień

Projekt zintegrowania strumienia należy starannie przemyśleć. Wybór strony, z której zostanie umiejscowiony strumień, uzależniony jest od warunków terenowych, jego długość zaś warunkuje wielkość stawu. Strumień powinien być zaprojektowany...

Budowa strumienia – uszczelnienie

Strumień również trzeba uszczelnić. W tym celu najlepiej wykorzystać materiał budowlany użyty do uszczelnienia stawu. Newralgiczne jest ujście strumienia do stawu. W przypadku braków w szczelności w tym...