Staw foliowy

Home/Poradnik/Staw foliowy
Owisk

Uszczelnienie oczka wodnego i stawu

Należy zadbać o idealne uszczelnienie stawu. Folię od pozostających na dnie kamieni i wystających korzeni należy zasypać warstwą piasku (ok. 10 cm).

Strefa roślinna w oczku wodnym i stawie

Obszar pod strefę roślinną uwzględniamy przy wykopie. Rośliny bagienne zajmują 40% powierzchni stawu, w tym miejscu...

Rodzaje folii do oczka wodnego

Na rynku dostępne są różnej grubości folie. Odpowiednia grubość nawet dla najmniejszego stawu to 1 mm. W przypadku głębszych stawów ze stromym brzegiem...

Przegroda kapilarna w oczku wodnym i stawie

Przegroda kapilarna to warstwa folii, podniesiona do góry, która oddziela grunt zewnętrzny od strefy wilgotnej oczka wodnego. Dzięki niej okoliczna gleba...

Odpływ wody w oczku wodnym i stawie

Niezbędnym elementem każdego stawu jest odpływ, przez który do zbiornika odpływowego odprowadzany jest nadmiar wody.

Budowa oczka wodnego i stawu krok po kroku

Za pomocą węża ogrodowego wyznaczamy kształt zbiornika. Najpierw wykopujemy mały rowek, wyznaczający krawędź stawu. Następnie od...