Amoniak w wodzie w oczku wodnym i stawie

Jony amonowe to produkty przemiany materii ryb. Same w sobie nie są mocno toksyczne, ale istnieje niebezpieczeństwo przekształcenia się ich w amoniak