Jeśli do budowy strumienia wykorzystaliśmy skarpę powstałą w wyniku wykopania pod staw ziemi, to powinniśmy wziąć pod uwagę, że w przypadku częstego chodzenia w pobliżu strumienia może dojść do osuwania ziemi, w wyniku którego łoże strumienia może stać się nieszczelne.

By temu zapobiec, warto ustabilizować „obszary ryzyka” kamiennym podkładem.