Strumień również trzeba uszczelnić. W tym celu najlepiej wykorzystać materiał budowlany użyty do uszczelnienia stawu.

Newralgiczne jest ujście strumienia do stawu. W przypadku braków w szczelności w tym miejscu może dochodzić do znacznych strat wody.

Wyjątkowo w niewielkich obiektach można użyć specjalnej okładziny koryta strumienia, o czym dalej.